Prædiken til 2. søndag i Advent

 

Om at gøre sig og at holde sig parat

Teksten til 2. søndag i advent 8. december efter 2. tekstrække skriver evangelisten Matthæus i 25. kapitel:

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde: Da skal Himmeriget ligne ti brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet: Brudgommen kommer, gå ud og mød ham! Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåbelige sagde til de kloge: Giv os noget af jeres olie, for vore lamper går ud. Men de kloge svarede: Nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde: Herre, herre, luk os ind! Men han svarede: Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen.

Matthæusevangeliet 25,1-13 

Samme dag, 8 december 2019 skrev formanden for Jobcentrets Ofre som citeret nedenfor:

DU SKAL SELV VÆRE AKTIV I EGEN SAG, DER KOMMER IKKE NOGEN OG REDDER DIG PÅ STREGEN !

VENT MED AT SØGE FØRTIDSPENSION. Dette gælder i vid udstrækning også for fleksjob, da der i de fleste tilfælde skal overdokumenteres.

VIGTIGT:
Hvis du ikke er endelig udredt, hvis dine diagnoser ikke er vel beskrevet, hvis din funktionsevne ikke er beskrevet som væsentligt og varigt nedsat, og hvis der ikke er udført en funktionsevnetest i eget hjem, samt hvis din arbejdsevne ikke er forsøgt udredt og tydeligt beskrevet med dagbogsnotater fra arbejdsopgaver , pauser mm – så er der stor sandsynlighed for at du ikke får en førtidspension – eller et fleksjob.

Anmod jobcenter om at overholde officialprincippet, således at din sag er fuldstændig oplyst.
Nægter jobcenter at samarbejde om dette, så er det en klar fejl i sagsbehandlingen- og så skal du klage til ombudsmanden.
Får du afslag på hjælp i din sag i jobcenter, så skal alle afslag påklages til Ankestyrelsen.
Kun ved at klage skriftligt, og få et skriftligt svar, kan du påvise at jobcenter handler uden at overholde normer for god forvaltningsskik.
Du har kun klagemuligheden – brug den. Hvis du ikke klager, så opdager du aldrig om du får ret.”

Kim Madsen, Jobcentrets Ofre 8. december 2019

Dagens prædikentekst handler om de kloge, der forbereder sig, gør sig klare, og de dumme, for hvem det hele sejler. Det kan man naturligvis se i den sammenhæng, at personligt skal være opmærksom på signaler, klar til at gøre,, hvad der forventes af én selv i en bestemt situation. Sociologen ville kunne kalde det rolleforventninger. Ligesom i Danmark i dag havde man en skik, hvor der optræder brudepiger i kirken eller på Rådhuset ved et bryllup. Men nu handler historien  ikke om brylluppet, men om at holde sig klar.

Den handler om at forberede sig. Tage skridt, være opmærksom på signaler. Få hjælp til at gøre det rigtige – og de ret sørgelige konsekvenser af at lade være.

Det gjorde den legendariske Kim Madsens tekst også, Gør tingene i den rigtige rækkefølge. Måske ikke fordi det forventes af dig, men fordi det i den politiske kamp for din egen og alle de andres værdighed er den samme kamp,vi kæmper. Den sociale kamp for de nødlidende, syge og udsatte.

Men, mener de fleste i Jobcentrets Ofre, det har da intet med kristendom og kirke at gøre. Bortset fra, at medlemmerne af klubben ofte mødes i Mariakirken i Istedgade om torsdagen, hvor der af nogle handlende lægges gratis fødevarer frem, så har Jobcentrets Ofre ikke noget med kristendom og kirke at gøre.

Hvis nogen nævner Biblen, så bliver der ballade. For de fleste mener, at det bare giver kiv og strid. Så man skal respektere, at det er grundreglen. Der skal fokuseres på det praktiske liv. Ikke på alt det der kristne tingeltangel.

Socologisk betyder ‘internalisering’ den læreproces, hvor et synspunkt først er fremmed, men så smager personen på det, og efterhånden trænger det helt ind i sindet, så vedkommende opfatter ideen eller tanken som egen.

At forsvare de svages ret til at være her er et helt centralt kristent begreb. Uanset om folk opfatter sig selv som kristne eller ej, så er det dér, det kommer fra. Det er ikke noget, den enkelte selv har fundet på.  Det kan snildt være en identitetsmarkør – for hvem vil ikke gerne være god?

Kan det ikke være lige meget. For nogle måske. Men vil man forstå sig selv som et menneske i Danmark i 2019-2020, så kan det da være en god idé at prøve at forstå sig selv – og hvor ens egne tanker og ideer egentlig kommer fra.

Vorherre Bevare Os

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *