Om Befrielseskirken under etablering.

Bliver det til noget?

Vi er nogle få personer, der følger  med i dette initiativ.  Da meget er på overvejelsesstadiet, ved vi slet ikke, om det vil lykkes eller ej.

 

Fisk som stiliseret tegn beståënde af to krydsende cirkelbevægelser, der mødes ved hovedet og krydser ved halen

Befrielseskirkens logo i fuldt format. Oldkirken var en politisk modstandsbevægelse. Tegnet kunne vises som bevægelse.

Hvad er befrielsesteologi?

Befrielsesteologien var oprindelig en katolsk bevægelse i Sydamerika, hvor præster og menigheder i stedet for at lade kirken være en neutral støtte til diktatoriske regimer tog parti på folkets og de undertryktes side.
I Tyskland er der under og efter 2. verdenskrig udviklet kirkelige retninger, både katolsk og protestantisk, der på tilsvarende vis tager del i samfundslivet, men udenfor  partipolitik, på et solidarisk og folkeligt grundlag. Heri ligger der et oprør mod de kirkelige retninger, der udelukkende vil individualisere tro som forestillinger, vi hver især går rundt med i hovedet. Tro udøves i fællesskab af forskellige mennesker, der lever i samfundet.

Tro er aldrig bare en privatsag. “Idiot” er et græsk ord, der beskriver den person, der ikke vil tage del i fællesskabets anliggender. Troen som udelukkende privatsag er i den her beskrevne forstand idiotisk – på trods af, at hver enkelt af os jo har sin tro og måske også sit gudsforhold.

 

Valgmenighed, aften- og højskole, diakoni

 

Som det tegner sig nu, er meningen, at aktiviteterne kan deles op i  tre.
Der etableres en valgmenighed indenfor folkekirken,
der etableres en organisation, der enten under fritidsundervisnings- eller højskolelovgivningen etablerer uddannelse, udvikling og diskussioner om sammenhænge mellem samfund, politik og kristendom,  og
der etableres diakoni-aktiviteter – det vil sige hjælp til udsatte, fattige og lidende mennesker.

 

 

Græsser og kæruld

Græsser og kæruld

For at danne en valgmenighed skal der efter Valgmenighedsloven være dannet en forening, der beslutter sig for det. Der skal være en præst, der opfylder den betingelse, at vedkommende kender folkekirkens liturgi og har et sådant kendskab til de bekendende skrifter, at vedkommende efter “bispeeksamen” kan tjene som præst i folkekirken. Ønsket skal underskrives af 50 personer, der har valgret til menighedsråd.

Valgmenigheden skal have adgang til en “kirkesal”; det kan ordnes på mange måder, og en stue kan omdannes til en kirkesal; det almindelige er, at Valgmenigheden lejer sig ind i en eksisterende kirke.

Da Befrielseskirken så vidt muligt skal dække hele landet, skal kirkens vigtigste handlinger følges op af radio- og tv-udsendelser samt arrangementer, hvor menigheden forsamlet forskellige steder i landet kan være med. I det hele taget kommer tv- og radioudsendelser til at blive et vigtigt omdrejningspunkt for alle de samlede aktiviteter i Befrielseskirken.